ຜະລິດຕະພັນຫຼັກ


PDLUX ເປັນບໍລິສັດສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນອຸປະກອນກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວແລະເຊັນເຊີ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສີ່ຊຸດຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ການສາທິດຜະລິດຕະພັນ